WHY NEUROSONIC?

Why Neurosonic? The Neurosonic technology developed in Finland can offer you relief if you suffer from sleep problems, stress, for example

PREPARING TO FLOAT

  Kelluntaan valmistautuminen ei vaadi mitään erityistä. Lähtökohtaisesti riittää, että saavut paikalle varaamallesi ajalle avoimin mielin. Ohessa kuitenkin muutamia vinkkejä, jotka on hyvä huomioida mukavan kelluntakokemuksen varmistamiseksi. Syöminen ja juominen …

WHY FLOAT?

Ympäröivän elämän jatkuva informaatiotulva sekä kiire kuormittavat tavalla tai toisella jokaista meistä. Rentoutuskellunta mahdollistaa nopean ja tehokkaan tavan syvärentoutuneen tilan saavuttamiseen. Kellunta voi toimia ikään kuin oikotienä meditatiivisen tilan saavuttamiseen, …

Neurosonic tutkimuksien artikkelikuva

NEUROSONIC RESEARCH

Laajat tutkimukset Neurosonicista tukevat värähtelyn positiivisia vaikutuksia aineenvaihduntaan, terveyteen, sekä käyttömahdollisuuksia…

FEARS / ANXIETY

On täysin luonnollista, että uudet asiat herättävät aluksi jännitystä. Mikäli koet, että oma jännitys / pelot estävät sinua kokeilemasta…

WHEN YOU SHOULD NOT FLOAT?

Milloin kellunta ei sovellu? Jos sinulla on jokin seuraavista: Isot avoimet haavat, pienet haavat saa suojattua…

NEUROSONIC AND RECOVERY

Neurosonic rentouttaa kehoa tehokkaasti. Palautumista tehostava hermostollinen vaikutus perustuu muutoksiin autonomisen hermoston toiminnassa.  Palautuminen on sekä fyysistä että henkistä. Värähtely nopeuttaa tutkitusti palautumista. Sykevariaatio kasvaa, mikä on merkittävä tekijä kehollisen …

NEUROSONIC TREATMENTS EFFECTS ON SLEEP

Neurosonic-hoito vaikuttaa kehon kautta rauhoittavasti autonomiseen hermostoon ja mieleen. Stressihormonien tuotanto vähenee, jolloin uneen liittyvien mekanismien on mahdollista korjautua. Ihminen rauhoittuu ja nukahtaminen voi helpottua. Yölliset heräämiset voivat vähentyä ja …

THE EFFECT OF NEUROSONIC TREATMENT ON STRESS AND PAIN

Neurosonic-hoito lisää parasympaattista toimintaa ja tämä voi yleisesti ottaen edesauttaa kokonaisvaltaista palautumista. Neurosonicin teettämien asiakaspalautteiden perusteella Neurosonicin käytön aloittamisen jälkeen stressaantunut ihminen pystyy usein nukahtamaan helpommin ja yölliset, valvomista aiheuttavat …