NEUROSONIC-HOIDON VAIKUTUS STRESSIIN JA KIPUUN

Neurosonic-hoito lisää parasympaattista toimintaa ja tämä voi yleisesti ottaen edesauttaa kokonaisvaltaista palautumista. Neurosonicin teettämien asiakaspalautteiden perusteella Neurosonicin käytön aloittamisen jälkeen stressaantunut ihminen pystyy usein nukahtamaan helpommin ja yölliset, valvomista aiheuttavat heräämiset vähenevät tai voivat loppua kokonaan.

Miten stressi vaikuttaa kehossamme?

Negatiivisessa ja pitkään kestäneessä stressitilassa ihmisen elimistö ei toimi “normaalilla” tavalla. Stressi on aina uhka, jolloin keho asettuu ”taistele tai pakene” -tilaan. Fysiologisesti tämä tarkoittaa aivojen ja lisämunuaisen kuoren välisen HPA-akselin yliaktivoitumista. Keho tuottaa jatkuvasti liikaa kortisolia, joka on selviytymiseen liittyvä välittäjäaine. Myös adrenaliinitasot ovat liian korkealla.

Kehollinen stressi voi aiheuttaa epämääräisiä ja selittämättömiä psykofyysisiä kipuja, vatsaoireita, unettomuutta ja ahdistusta. Pitkäkestoinen stressi voi johtaa masennukseen välittäjäainemuutosten, psyykkisen paineen ja heikentyneen unen laadun myötä. Useimmiten koemme stressin psyykkisenä ilmiönä, emmekä välttämättä ajattele, että stressi on suurimmalta osin elimistössämme vaikuttava fysiologinen epätasapaino. Kehon tärkein tehtävä on elämän ylläpitäminen ja kaikki sitä uhkaava toiminta aiheuttaa meissä stressireaktioita yksilöllisellä tavalla.

 Värähtelyllä on useita vaikutuksia stressin lievityksessä.

Värähtelyn vaikutus on helposti mitattavissa ja se voi näkyä mm. sykkeen alenemisena, sykevariaation kasvamisena, lihasten rentoutumisena, päänsärkyjen mahdollisena lievittymisenä, sekä suoliston toiminnan korjaantumisena .

Matalataajuusvärähtely-hoito voi auttaa ”tyhjentämään päätä” , rentouttaen tehokkaasti samalla, kun vireystila kohenee. Ahdistuneisuus, levottomuus ja jännitys voivat lievittyä, jolloin myös psyykkisen toiminnan on mahdollista tehostua. Kun stressi vähenee voi mielessä aueta kaistaa erilaisille kokemuksille sekä luovuudelle.

Neurosonic on koettu hyödylliseksi esimerkiksi työpisteissä. Stressaavat tekijät eivät välttämättä muutu, mutta hoidon ansiosta niiden käsittelyyn voi saada lisää joustoa, eivätkä ne näin ollen välttämättä rasita enää samalla tavalla.

Stressiperäiset säryt voivat lievittyä.

Kipu voi olla seurausta pitkittyneen stressin ja univajeen tuottamasta lihasjännityksestä, sekä muutoksista keskushermoston toiminnassa, kudosten verenkierrossa ja nestekierrossa. Stressiperäisille kivuille on tyypillistä, että niille ei välttämättä löydy selittävää fysiologista vikaa tutkimuksista huolimatta.

Neurosonicin keräämän runsaan asiakaspalautteen perusteella teknologialla näyttäisi olevan nopea ja suotuisa vaikutus erilaisissa kiputiloissa. Värähtely rentouttaa lihaksia, jolloin verenkierto sekä happeutuminen paranee ja samalla lihaskipu, sekä stressistä johtuvat selittämättömät kivut voivat lievittyä.

Keholliseen stressiin on puututtava kehollisin keinoin.

Jotta kehollisesta stressistä pääsisi eroon, elimistössä olevaan epätasapainoon on vaikutettava fysiologisesti. Ajattelun avulla vaikuttaminen on usein paljon hitaampi prosessi, mikä johtuu aivojemme rakenteista, ensisijaisesti limbisen järjestelmän ja aivokuoren sekä aivojen etulohkojen välisistä yhteyksistä. Kun keho saadaan rauhoittumaan ulkoisen stimulaation avulla, ajattelun muutos stressitekijöiden suhteen voi olla huomattavasti helpompaa.

Neurosonicin sivuilta löydät paljon asiakaskertomuksia.


Syvärentoutuspaketissamme olemme yhdistäneet Neurosonicin ja kellunnan.