AIVOT JA MIELI

Rentoutuskellunnan aistiärsykkeettömyydessä aivot ja mieli pääsevät helpommin syvärentoutuneeseen ja meditatiiviseen tilaan.

Tutkimuksissa kellunnan on havaittu muun muassa vähentävän stressihormoni kortisolin määrää, alentavan verenpainetta, sekä vähentävän kipua.

Kun näkö, kuulo sekä tuntoaistimukset poistuvat, mieli voi saavuttaa täydellisen levon ärsykkeiltä. Syvärentoutuneessa tilassa kehossa vapautuu aineita, jotka vähentävät koettua stressiä sekä ahdistuneisuutta.

Rentoutuneen mielen on helpompaa päästää irti huolista sekä menneen ja tulevan pohtimisesta. Kun onnistumme pääsemään tässä ja nyt olotilaan, saavat myös aivot sekä mieli tarvitsemaansa lepoa.

Kellunnan mahdollistama syvärentoutunut tila voi auttaa mieltä avaamaan väyliä myös luovan ajattelun, oppimis- ja visualisointikyvyn, sekä ongelmanratkaisun tehostamiseen. Stressin ja ahdistuneisuuden vähentämisen lisäksi, monet kokevatkin kellunnan erittäin hyödyllisenä ja tehokkaana tapana muun muassa mielikuvaharjoitteluun, sekä erilaisten luovien töiden ja harrastusten kehittämiseen.

Lisätietoa kellunnasta löydät täältä.